İstintaç nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Sonuç çıkarma, sonuca varma, çıkarsama.
  2. (mantık) "Sonuç çıkarma, sonuca ulaşma, bir şeyi başka bir şeyden çıkarmayı isteme" gibi anlamlara gelen istintaç mantık kitaplarında, öncüllerden sonuç elde etme şeklindeki akıl yürütmeyi ifade eder.
    Farabi'nin öğretisi uzlaştırıcı bir mistisizmdir. Pisagor ve Pascal gibi sonuçlamaya (el-istintaç) dayalı bir akıl yürütme (el-istidlal) yolunu kullanarak başlar.
( 0 soru/yorum )