İstihdam nedir? İstihdam etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir fabrikada çalışan işçiler
İşçi istihdam etmek
  1. Bir işte bir görevde kullanma, çalıştırma.
    Çalışma istek ve yeteneğinde olan ve 15 - 64 yaş arası iktisadi olarak aktif nüfus grubunda bulunan kişilerin, cari ücret düzeyi üzerinden çalıştırılmasına istihdam denir.
  2. (edebiyat) İki anlamı olan bir sözcüğü bu iki anlama uyacak biçimde ayrı ayrı iki defa kullanmaya dayalı edebi söz sanatı. Derleme örnek:
    Zamanı geldi yarim sen yeter ki gül
    Baharı yazı beklemeden açsın iki gül


  • İstihdam etmek: (Birini) Bir işte, bir hizmette kullanmak. İşsiz insanları, hizmet ordusu içinde birleştirip, memleketin kalkınması için istihdam etmek, tek milli istihdam politikasıdır. (İlgili cümle kaynağı: A. Türkeş)
( 0 soru/yorum )