İstinsah nedir? İstinsah etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir metni, bir kitabı veya yazma bir eseri el yazısıyla kopyalama.
    Yazmaların istinsahı ile ilgili dikkat çeken husus, bazı müstensihlerin (istinsah edenlerin) aynı yazmayı iki ya da daha çok kez istinsah ettiğidir. (O. G. Özgüdenli)
  2. Kopya ederek örnek çıkarma, suret çıkarma, çoğaltı.


  • İstinsah etmek: Örnek, surat çıkarmak, sahifeyi çoğaltmak, nüshasını yazmak.
    Yine, istinsah kayıtlarından, müstensihlerin zaman zaman yer değiştirdikleri, ya da aynı kitabı iki farklı şehirde istinsah ettikleri anlaşılmaktadır. (İlgili cümle kaynağı: O. G. Özgüdenli)
( 0 soru/yorum )