İstinkaf nedir? İstinkaf etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çekinme, geri durma, çekme, çekimser kalma. Türkiye hükümeti bu yardımdan istinkaf eden İsveç ve Mısır hükümetleriyle haklı olarak kendini mukayese etmek istemiyor. Madem ki dünyanın bir kösesine ateş düşmüştür, onu söndürmek Türk milletinin de vazifesidir. (İlgili cümle kaynağı: R. Ertürk)


  • İstinkaf etmek: Sakınmak, geri durmak, çekinmek, imtina etmek. Buna göre bir yargıç bir davaya bakmaktan kendisi istinkaf edebilir.
( 0 soru/yorum )