İstiğna nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Teklik edilen bir işe karşı nazlanma, nazlı davranma.
  2. Doygunluk, gönül tokluğu, elindekini kafi bulma.
  3. Cenab-ı Hak'tan başka kimsenin minneti altına girmemek.
    Resûlullah (a.s.m.) o sırada şöyle bir hutbe irat ediyordu: "Ey iman edenler! Artık sizin için iffet ve başkalarından bir şey istememe zamanı gelmiştir. İffetli yaşayana Allah verir. İstiğna göstereni (gözü tok olanı) Allah zengin eder..."
( 0 soru/yorum )