İstikşaf nedir? İstikşaf etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Keşfe çıkma, araştırma, yoklama, açınsama. Jeofizik istikşaf ve aramalardan maksat, yer altındaki kıymetli maden yataklarını, bu işe elverişli aletlerle yeryüzünden tespit etmek ve meydana çıkarmaktır.


  • İstikşaf etmek:
    1. Araştırmak. Ne var ne yok diye etrafı etti istikşaf. (İlgili cümle kaynağı: M. Akif Ersoy)
    2. Açınsamak.
( 0 soru/yorum )