İstiskal nedir? İstiskal etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme, dolayısıyla kovma, yüz vermeme. Malumdur ki, insan sevmediği, istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır, müteessir olur. (M. Yıldız)


  • İstiskal etmek: Hoşnutsuzluğunu belli ederek soğuk davranmak, yüz vermemek. Kimseye sakin büyüklük satma ki seni istiskal etmesinler. (İlgili cümle kaynağı: M. Diriöz)
( 0 soru/yorum )