istiskal:

İstiskal nedir? İstiskal etmek ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme, dolayısıyla kovma, yüz vermeme. Malumdur ki, insan sevmediği, istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır, müteessir olur. (M. Yıldız)


  • İstiskal etmek: Hoşnutsuzluğunu belli ederek soğuk davranmak, yüz vermemek. Kimseye sakin büyüklük satma ki seni istiskal etmesinler. (İlgili cümle kaynağı: M. Diriöz)