İstikamet nedir? İstikamet vermek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. (Gidilen veya takip edilen) Yön, cihet, izlenen yol.
  Son ayetler, Hz. Zülkarneyn'in doğu istikametinde de ilerlediğini ve bu istikamette de ulaşabileceği son noktaya ulaştığını ortaya koymaktadır. (A. Ünal)
 2. Doğruluk, dürüstlük.
  Doğruluğun özü ve kaynağı olan istikamet; kişinin inancının, niyetinin, düşüncelerinin, işlerinin, söz, iş ve davranışlarının, hakikate, adalete ve gerçeğe uygun olmasıdır. (E. Sayın)
 3. (matematik) Doğrultu.
 4. (tasavvuf) Yüce Allah'ın emrettiği doğruluk üzerine yaşama.
  Tasavvuf ıstılahında istikamet, tahkik ehline göre, bütün ahitlerde, hususiyetle Allah ve Resulü'ne olan ahitlerde; yemek, içmek, giyinmek gibi din ve dünya işlerinde ölçüye riayetle, "sırat-ı müstakime - doğru yola" sımsıkı bağlanmaktır... İstikametin üç derecesi vardır. Evvela doğrultmak; yani, eğrilikleri gidermek... (N. F. Kısakürek)


 • İstikamet vermek: Yöneltmek, yön vermek.
  Kafalarında, cemiyete yeni istikamet vermek düşüncesi yer eden bir çok filozoflar, politikaya girmek lüzumunu hissetmişlerdir. (İlgili cümle kaynağı: Ş. Beysanoğlu)
( 0 soru/yorum )