Meblağ nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Meblağ, (baliğ olmak, sonuca erişmekten) para miktarı, tutar demektir: Mamafih köyün, kaymakamlığa dönüştürülmesi halinde gerekli ödeneğin yüz bin kuruş gibi yüksek bir meblağ olduğu, bu meblağın Darıcalılar tarafından karşılanacağı, Dersaadet'e verilen dilekçede belirtilmiş olsa da, köyün üç yıllık vergi gelirinin doksan beş kuruş civarında kaldığı bu meblağın Kaymakamlık Makamının tesisi için yeterli meblağ olmadığı bildiriliyordu. (İlgili cümle kaynağı: M. K. Kolcuoğlu)
( 0 soru/yorum )