Medar nedir? Medarı İftihar ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Dönence.
  2. Dayanak, yardımcı: Memleketimizde, geçimimize medar olan küçük bir mülkümüz vardır.
  3. Neden, sebep, vasıta, vesile.

  • Medar olmak: Yardımı, yararlığı dokunmak, dayanak olmak: Tohum da toprağa düştükten sonra tekrar yükselip hayata medar oluyor. (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)


Medar ile ilgili deyimler ve anlamları


  • Medarı iftihar: Övünme nedeni, övünce: O benim Güneş ışığım, medarı iftiharım, ümidimdi. Onunla birlikte kaybettiklerimi ifade edecek hiçbir kelime yoktur. (A. Y. Özemre)
  • Medarı maişet: Geçim aracı, geçimi sağlayacak koşul, iş: Babalarının miras bıraktığı sanat veya ticaretten başka medarı maişet olabildiğini kimseden öğrenmemişler.
( 0 soru/yorum )