Mebde nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Başlangıç: Allah, aslında kendisine bir mebde bulunması ve vücudunun ne, neden ve niçin olduğu sorulması imkansız olan tek varlıktır. (İlgili cümle kaynağı: C. Sunar)
  2. Kaynak, kök: O, bütün mevcutların ilk mebdeidir ve onun vücudu kendisiyle, kendisinden ve kendisi için olup ona asla bir noksanlık giremez; tersine, o en mükemmel vech ile bütün mevcutların mebdeidir... (İslam'da Felsefe ve Farabi)
( 0 soru/yorum )