Mecaz nedir? Mecazi ne demektir? Mecazen Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
  2. Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.
  3. (edebiyat) Bir sözcüğün gerçek anlamından başka ve kendisiyle ilgi, benzerlik bağı bulunan bir anlamda kullanılması, ad değişimi, değişmece: Örneğin "dişli" sözcüğü teknik anlamda dişleri olan çark olmakla birlikte mecazi olarak "istediğini yaptırabilen, sözünü geçiren kimse" anlamında da kullanılabilir.

  • Mecazen: Mecaz yoluyla, mecaz olarak.
  • Mecazi: Mecazla ilgili, mecaz niteliğinde olan, mecaz olarak kullanılan.
( 0 soru/yorum )