mebus :

Mebus nedir? Mebusluk ne demektir? Anlamları

Milletvekili. Ankara'dan gönderilen bir mebus heyeti oradaydı ve Milli Müdafaa Grubu ile mutlaka görüşmek istiyordu. Anadolu Hükumeti, ilk İstanbul mebus seçimlerinde kendi namzetlerinin kazanamaması ihtimalinden endişe ediyordu. (İlgili cümle kaynağı: Z. Yılmaz)


  • Mebusluk: Milletvekilliği.