Mecazı Mürsel nedir ne demektir? Anlamı ve Örnekler

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir sözün benzetme amacı güdülmeden, anlamca ilgili olduğu başka bir sözcük yerine kullanılmasına mecazı mürsel denir. Mecazı Mürsel çoğunlukla "iç-dış, parça-bütün, neden-sonuç, sanatçı-eser, yer-insan" gibi ilgiler kurularak yapılır.


Mecazı Mürsel Örnekleri


Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. (parça-bütün: Bayrak-Hilal)
Orhan Veli'yi okudun mu? (sanatçı-eser: Orhan Veli-Kitabı)
Ankara AB konusunda kararlı. (parça-bütün: Ankara-Türkiye)
Ayağını çıkarmadan içeri girme. (iç-dış: ayak-ayakkabı)
Okul 19 Mayıs törenine katıldı. (yer-insan: okul-öğrenci)

Şiirde Mecaz-ı Mürsel


Güle dokunmak değil yalnız bakmak isterim
Eğer fırsat bulursam "Seni severim" derim

Olgun gülün yanında üç tane gonca gül var
Üç tane de tomurcuk, ateş böceği kadar

Hepsi güle muhtaçtır, hepsi eline bakar
Birbirinden ayırmak yüreklerini yakar

...

Burada GÜL sevilen kadındır. Gonca güller sevilen kadının çocuklarıdır. Ateş böceği kadar küçük olan tomurcuklar torunlarıdır. Şiirde kadının, çocuklarının ve torunlarının adı geçmiyor, fakat mecaz-ı mürsel sanatı ile gül ve tomurcuklar onları ima ediyor.
( 0 soru/yorum )