mecal:

Mecal nedir? Mecali kalmamak ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Güç, kuvvet, derman, takat, kudret, dinçlik.
Bu ağır yük altında omuzlarımıza güç, bu kaygan zeminde titreyen ayaklarımıza mecal veren de O'dur (c.c.).

  • Mecalsiz: Halsiz, bitkin, güçsüz, takatsiz.
  • Mecali kalmamak: Güç kalmamak, güçsüzleşmek.
    Öyle ki, ayağa kalkacak mecali kalmamıştı. Fakat Sevgili Peygamberimize kavuşması bir anda bütün yorgunluğunu dindirdi. (İlgili cümleler kaynağı: Heyet)