mazur :

Mazur nedir? Mazur görmek ne demektir? Anlamları

Mazereti olan, özürlü. Mamafih cemiyet de görünüşe göre hüküm vermekte mazur. Fakat bu alkışların yerinde olmadığını bile bile kabul eden ben ve benim gibiler mazur değiliz. (S. Ayverdi)


  • Mazur görmek (tutmak): Affetmek, kusuruna bakmamak, hoş görmek, bağışlamak. Sıkça yaptığı dualardan birisi de şuydu: "Allah'ım! Hatalarımı bağışla, yanlışlarımdan dolayı beni mazur gör!" (İlgili cümle kaynağı: H. Kara A. Kara)