Mazur nedir? Mazur görmek ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Mazereti olan, özürlü: Mamafih cemiyet de görünüşe göre hüküm vermekte mazur. Fakat bu alkışların yerinde olmadığını bile bile kabul eden ben ve benim gibiler mazur değiliz. (S. Ayverdi)


  • Mazur görmek (tutmak): Affetmek, kusuruna bakmamak, hoş görmek, bağışlamak: Sıkça yaptığı dualardan birisi de şuydu: "Allah'ım! Hatalarımı bağışla, yanlışlarımdan dolayı beni mazur gör!" (İlgili cümle kaynağı: H. Kara A. Kara)
( 0 soru/yorum )