mazur:

Mazur nedir? Mazur görmek ne demektir? Anlamları

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Mazereti olan, özürlü. Mamafih cemiyet de görünüşe göre hüküm vermekte mazur. Fakat bu alkışların yerinde olmadığını bile bile kabul eden ben ve benim gibiler mazur değiliz. (S. Ayverdi)


  • Mazur görmek (tutmak): Affetmek, kusuruna bakmamak, hoş görmek, bağışlamak. Sıkça yaptığı dualardan birisi de şuydu: "Allah'ım! Hatalarımı bağışla, yanlışlarımdan dolayı beni mazur gör!" (İlgili cümle kaynağı: H. Kara A. Kara)