Ankara ilinin Türkiye haritasındaki yeri ve konumu nerede?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ankara ilinin Türkiye haritasında gösterimi
Ankara ilinin Türkiye haritasındaki yeri ve konumu
Ankara, Türkiye'nin iç kesimini oluşturan İç Anadolu Bölgesinin kuzey kısmında yer alan ve 25 ilçesi bulunan 5.747.325 (2021) nüfuslu bir ildir. Aynı zamanda başkent ve bir büyükşehir olan il, kuzeydoğusunda Çankırı, doğusunda Kırıkkale, güneydoğusunda Kırşehir ve Aksaray, güneyinde Konya, batısında Eskişehir ve kuzeybatısında da Bolu illeriyle komşudur. Ayrıca güneydoğusunda Tuz Gölüne kıyısı olan illerimizdendir. Yüz ölçümü 25.634 kilometrekare, deniz seviyesinden yüksekliğini ifade eden rakım değeri de ~ 855 metredir. Noktasal koordinat olarak enlem ve boylamı sırasıyla 39.926456°N 32.855924°E olan Ankara, ilin tamamını kapsayan alansal koordinat olarak da (yaklaşık) 38°40'N ve 40°45'N kuzey enlemleriyle, 30°50'E ve 33°53'E doğu boylamları arasında yer alır.

(Noktasal koordinat ve rakım verilerinde Ankara il Valilik konumu referans alınmıştır. Nüfus sayısı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 31 Aralık 2021 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına, yüz ölçümü değeri de Harita Genel Müdürlüğü 2014 yılı itibari yüz ölçümleri verilerine dayalıdır.)
( 0 soru/yorum )