Osmaniye ilinin Türkiye haritasındaki yeri ve konumu nerede?

Osmaniye ilinin Türkiye haritasında gösterimi
Osmaniye ilinin Türkiye
haritasındaki yeri ve konumu
Osmaniye ili Türkiye'nin güneyindeki Akdeniz Bölgesinin doğu kısmında yer almaktadır. Kuzeydoğusunda Kahramanmaraş, doğu-güneydoğusunda Gaziantep, güneyinde Hatay ve batısında da Adana illeriyle komşudur.

Ayrıca Osmaniye ili matematiksel konum olarak 36° 55' ve 37° 45' kuzey enlemleriyle, 35° 52' ve 36° 43' doğu boylamları arasında yer alır.