Fikir nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kafasının üzerinde bir lamba tutan adam
Fikir
Düşünce, düşün. Mülahaza, mütalaa eş anlamları.


İlgili deyimler ve anlamları


  • Fikir (fikrini) almak: (Birine) Akıl danışmak, düşüncesinden yararlanmak.
  • Fikir edinmek: (Bir şey üzerine) Kanı, kanaat, bilgi sahibi olmak.
  • Fikir vermek:
    1. Düşüncesini bildirmek.
    2. Bir görüşe ya da inanca varmasını sağlamak.
  • Fikir yormak: Düşünmek, beynini zorlamak, zihin çalıştırmak.
  • Fikir yürütmek: Düşüncesini ileri sürmek, bir konu üzerine düşüncelerini uzun uzun aktarmak.
( 0 soru/yorum )