Hoppa nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yersiz, fazla düşünmeden aklına eseni yapan, yaşına başına uymayan davranışlarda bulunan, ağırbaşlı olmayan kimse.
    Varlıklı bir adamın kızı olan Nesime, gençliğine ve güzelliğine rağmen şımarık, lafını bilmez, hoppa ve karşısındakilerin gözlerinden düşecek kadar uluorta konuşan basit bir kızdı. (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)
  2. (tiyatro) Karagöz ve orta oyununda çelebi tipinin başka bir adı.
    Çelebi tipi, malı mülkü olan zengin bir adam ya da mirasyedidir. Genellikle adı "Hoppa Bey, Rezzakizade, Kınalızade vb."dir.
( 0 soru/yorum )