Kadastro nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir bölgedeki her çeşit taşınmaz malın yerini, alanını, sınırlarını ve değerini belirtip plana bağlama işi. Kadastro çalışmaları.

Bir kadastro haritası örneği
Kadastro haritası örneği


  • Kadastro haritası: Yerleşim yerlerinde ve yörelerindeki bina, arsa, yol ve benzerlerinin tam yeri ve boyutlarını gösteren büyük ölçekli harita.
  • Kadastro mahkemesi: Taşınmaz malların hukuksal ve geometrik durumlarının saptanması yönünden ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözülmesiyle ilgili, belirli bölgelerde kurulmuş tek yargıçlı mahkeme.
  • Kadastroya geçmek: Kadastrosu yapılmak.
( 0 soru/yorum )