Kasnak nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İç içe duran büyük ve küçük ahşap kasnaklar
Kasnak
 1. Kalbur, elek, tef gibi şeylerin tahta çemberi.
 2. Nakış işlemek için, gergef gibi, kumaş germeye yarayan, iç içe geçmiş iki tahta çemberden oluşan gereç.
 3. Pehlivanların yağlı güreşte giydikleri kispetin uçkurluğu.
 4. Makinelerde hareketi bir milden başka bir mile geçiren kalışların takıldığı demir çember.
 5. (spor) Kıyıları oluk biçiminde, pervazlı, metal ya da tahta teker çemberi.


 • Kasnak işlemek: Kasnakta nakış işlemek.
 • Kasnakçı: Kasnak, elek, ölçek gibi tahta işleri yapan kimse.
 • Kasnaklamak:
  1. Çemberlemek, kasnak içine almak.
  2. Kollarını dolayarak kavramak.
( 0 soru/yorum )