Mürşit ve mürit nedir ne demektir? Kısaca Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Mürşidi önünde diz çöküp oturan ve onu dinleyen bir mürit
Mürşit ve mürit
  1. Mürşit (mürşid), doğru yolu gösteren, rehber, kılavuz.
  2. (tasavvuf) İrşad eden, doğru yolu gösteren, gafletten uyandıran, peygamber varisi olan kılavuz. Mürşitler, müritlerini terbiye eden, Kur'an-ı Kerim ve Sünneti Seniyyeye ait ölçüleri hayata geçirerek bu ölçüleri nefsinde bizzat yaşayan ve bağlılarını dinin esasları, dini hayat, tevhit, marifetullah, konusunda terbiye ederek onları fenafillaha (Allah'ta fani olmaya) eriştirmek için önderlik eden öğretmenlerdir.
  3. Müritlerine tasavvufu ve gerçekleri öğreten, gerektiğinde sırları gösteren tarikat şeyhi.


  • Mürit: Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, Allah yolunda ilerleyen kimse. Mürid ölüm ve hayat gerçeğini öğrenmek niyetiyle bir kamil mürşide bağlanan taliptir aynı zamanda.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
helal olsun beyler
10/3/19 14:09