müselsel:

Müselsel nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Birbirine bağlı olan, silsile halinde, ardı ardına zincirleme olarak (gelen).
Hatta buna son asırlardaki müselsel istiklal savaşlarımızın şerefli izleri de ilave edilmiştir. (İlgili cümle kaynağı: Nihad Sami Banarlı)