Terminoloji nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Tıbbi terminoloji Bir sanat, bir bilim veya bir teknik alanında kullanılan, sadece o alana özgü özel sözcük ve ifadelerin tümü. Tı...