Röntgenyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Röntgenyum elementi (illüstrasyondur) Röntgenyum, simgesi Rg, atom numarası 111, atom ağırlığı 281 olan yapay olarak üretilen radyoakti...

Seaborgiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Seaborgiyum elementi (illüstrasyondur) Seaborgiyum, simgesi Sg, atom numarası 106, atom ağırlığı 271 olan yapay olarak üretilen radyoak...

Tenesin (tennessine) elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Tenesin elementi (illüstrasyondur) Tenesin (tennessine), simgesi Ts, atom numarası 117, atom ağırlığı 294 olan yapay olarak üretilen, r...