Tasma nedir ne demektir? Anlamı


Köpeğin boynunda çivili dikenli tasma
Köpekleri kurt saldırılarına karşı
koruyan çivili-dikenli tasma
 1. Kedi köpek gibi bazı evcil hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan ve sahipli olduğunu anlatan kemer biçiminde bağ. İri bir çoban köpeği, boynunda kafası gibi iri, çivili demirden tasma, seğirtip geldi onlara doğru. (U. Becerikli)
 2. Nalın ve terliğin ayağı tutan üstteki meşin veya lastik bölümü.

Taret nedir ne demektir? Anlamı


Altay tankının taret bölümü
Taret
Taret, gemilerde, tanklarda ve kalelerde topun makine bölümünü ve topçu personeli koruyacak biçimde yapılmış hareketli ve zırhlı kuledir. Günümüzde uzaktan komutalı olup top ve ağır silahların üzerine takılabildiği hareketli ve stabilize tüm silah istasyonları taret olarak adlandırılmaktadır.

Tapan nedir ne demektir? Tapan ne işe yarar?


Tapan
Tapan (veya sürgü), tarlaya atılan tohumu örtmek ve toprağı düzlemek için eskiden bir hayvana günümüzde bir traktöre bağlanıp çekilerek gezdirilen, ağaçtan yada metalden yapılan geniş bir tarım aracıdır. Toprağı fazla bastırmadan düzeltmek için tapanlardan yararlanılır. Tapan, tarla yüzeyindeki küçük kesekleri ezerek kırar ve toprağı düzeltir. Bu sayede toprağın ufalanan üst tabakası nemli alt tabakanın üzerini daha iyi kapatır ve toprağın nemini korur.

Tapa nedir ne demektir? Tapa ne işe yarar?


Demir kör tapa
 1. Şişe gibi dar ağızlı şeyleri kapamak için kullanılan konik yada silindir biçiminde mantar, lastik, ağaç, plastik, maden, cam vb.'den tıkaç, tıpa.
 2. (askeri terim) Top mermisinin ucuna takılan ve mermi atıldıktan sonra patlamasını sağlayan ayarlı başlık.
 3. (teknik) Bir boru tesisatında kullanılmayacak bir çıkış ucunu kapamak boru ağzına vidalanarak takılan dişli tıkaç, kör tapa.
 4. Metalürjide, yüksek fırınlarda akıtma deliğini kapatmak için kullanılan, su emdirilmiş ve yoğrulmuş killi toprak.

Tanker nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Tanker tır
Tanklarında, petrol, benzin, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gibi akaryakıt ürünleriyle, sanayi ile ilgili yağ, süt, su vb. sıvı maddeleri taşıyan gemi, kamyon veya tır.

Tank nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Türk yapımı milli tank Altay
Milli Tankımız Altay
 1. Kalın ve ağır bir zırh ile korunan, tareti üzerindeki topu sayesinde yüksek ateş gücüne sahip ve paletleri ile her türlü arazide yol alabilen bir tür motorlu savaş aracı.
 2. Su, yakıt vb. sıvıları depolamaya yarayan genellikle silindir şeklinde metal depo. Akaryakıt tankı.

Tanık nedir ne demektir? Anlamı


Tanık, şahit, mahkemede tanıklık etmek
Tanık
 1. Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
 2. (hukuk) Bir duruşmada, bir yargı yada soruşturma kurulu önünde bildiklerine, gördüklerine başvurulan kimse, şahit.


 • Tanık olmak: Bir olayı görmek, bir olaya şahit olmak.
 • Tanıklık etmek: Mahkemede, tanık olunan bir durumu anlatmak.
 • Görgü tanığı: 1. (hukuk) Bulunduğu yerde ve zamanda gerçekleşen bir olayı yakından gören kimse. 2. Bir olayı, bir süreci bizzat görüp yaşayan kimse.
 • Yalancı tanık (şahit): Bilgisine başvurulduğunda doğruyu söylemeyen, bilinçli olarak yalan söyleyen kişi.
 • Tanık tepe: (yerbilim) Çevresinin aşınmasıyla tek olarak tepe durumunda kalmış toprak parçası olup o yörenin eski yüksekliğini gösterir.

Tandır nedir ne demektir? Anlamı


Tandır fırını
 1. Yere yaklaşık 1,5 metre derinliğinde ve 60 cm çapında kuyu kazılıp yan çeperleri tuğla yada taş ile örülerek yapılan bir çeşit fırın.
 2. Kimi yerlerde, kışın ayakları ısıtmak için, alçak bir masanın altına mangal konulup üstüne yanmayacak şekilde yorgan örtülerek yapılan ısınma düzeneği.

Tan nedir? Tan yeri ne demektir? Anlamı


Tan yerinin ağarması
Tan, güneş doğmadan önceki alaca karanlık zamanıdır. Tan yeri ise güneşin doğacağı yerin ufukta hafifçe aydınlanıp belli olması demektir.

 • Tan ağarmak: Gün doğmaya başlamak.
 • Tan yeri: Güneşin doğmak üzere bulunduğu yer.