Soy nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları


Boş soy ağacı şablonu
Soy ağacı
 1. Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale.
 2. Biyolojik özellikleri kuşaktan kuşağa değişmeyen kandaş birey topluluğu, ırk.
 3. İyi nitelikleri bulunan, iyi kandan gelen.
 4. Seçkin.

Soy ağacı: Bir ailenin kökenini ve sonraki bireylerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı.

Sorti nedir ne demektir? Kısaca anlamı


 1. Elektrik tesisatında fiş yada lamba bağlanarak elektrik akımı alınan uçlardan her biri.
 2. Elektrik tesisatının anahtardan lambaya kadar olan bölümü.
 3. (askeri terim) Bir uçağın bir görev için havalanması ya da bir uçağın bir defada yaptığı saldırı uçuşu.
  Taburun çekildiğini gören eşkıyanın Nohuttepe'de toplanmaya başlaması üzerine uçak bölüğüne, biri saat 14.00'te, diğeri 17.00'de olmak üzere iki sorti yaptırılmak suretiyle eşkıya bomba ve makineli tüfek ateşi altına alındı. (F. Bulut)

Sorguç nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Sorguç, Padişah Sorgucu
Padişah Sorgucu
 1. Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy.
 2. (tarih) Osmanlı döneminde, padişah ve vezirlerin kavuk ve başlıklarının ön tarafına takılan, tüylerden ve mücevherlerden yapılmış ters püskül biçiminde süs.
  Hazreti Muhammed'in ayağının izini başında taşıyabilmek için ayak izi biçiminde bir sorguç yaptırmıştı Sultan Ahmet Han. (Nurettin Gulden)

Sorgu nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları


Bir sorgu odasında lamba altında sorgulanan kişi
Sorgu
Sorgu (hukuk) suç niteliğinde olan bir sorunla ilgili olarak ceza muhakemesi hukukuna dayanılarak sorular sorma işidir.

İlgili deyimler ve anlamları

 • Sorguya çekilmek: Birçok soru yöneltilerek suç niteliğindeki bir işte rolü olup olmadığını araştırmak.
 • Sorguya çekmek: Bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek.

Sopa nedir ne demektir? Sopa ile ilgili deyimler ve anlamları


Ahşap odun sopa
Sopa
 1. Genellikle 70 - 80 cm uzunuluğunda, tek elin kavrayabileceği kalınlıkta odun değnek.
  Bizde sopa çobanı yoktur bey... Biz davarı sesle güderiz. (Kemal Tahir)
 2. (mecazi) Dayak, kötek, falaka.

İlgili deyimler ve anlamları

 • Sopa atmak (çekmek): Sopayla dövmek.
  "Dur ulan, öyleyse sana güzel bir sopa çekeyim de aklın başına gelsin." (Orta oyunu)
 • Sopa yemek: Sopayla dövülmek.
  Bak, ben olmasam senin canına okurdu köylüler; bir araba sopa yediğinle kalırdın. (H. Sürsal)

Sondaj nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Sondaj
Sondaj, bir maden filizi, su ya da petrol yatağı aramak veya üzerinde yapı yapılacak bir yerin katman özelliklerini incelemek için toprağı bir aygıtla derinlemesine delerek yapılan araştırmadır.

Sonar nedir ne demektir? Sonar ne işe yarar?


Sonar
Sonar nasıl çalışır?
Sonar, belirli aralıklarla yüksek frekanslı ses dalgaları gönderip bu dalgaların geri yansımasına (yankısına) göre su altındaki denizaltıların, batık gemilerin, balık gruplarının, deniz tabanı oluşumlarının ya da  su altındaki herhangi bir şeyin yerini saptamaya yarayan bir tür radar aygıtıdır. Sonarlar yaydıkları ses dalgalarının geri dönüş (yankılanma) süresine göre uzaklığını ve yankılanma miktarına göre de nesnenin büyüklüğünü belirleyebilirler.

Somya nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Çelik yaylı demir somya
Somya
 1. Üzerinde yatılan döşeği taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan, yaylarla donatılmış demir kerevet.
  Odamızda üç tane somya vardı; bizim çocukluğumuzda kanepe, koltuk, konfor şimdiki gibi değildi. (N. Tunç)
 2. Karyolaya konulan maden telden yatak altı.

Somun nedir ne demektir? Somun ne işe yarar?


Örgülü yuvarlak somun ekmek
Somun ekmek
 1. Ekmeğin eskiden en çok kullanılan yuvarlak ve şişkin biçimi.
  Yaşlı avcı, boynundan geçirip göğsüne çaprazlama astığı tek gözlü heybesinden büyükçe bir somun ekmek çıkardı.
 2. (teknik) Cıvatanın ucuna geçirilip döndürülerek, içinden geçtiği malzemeyi sıkıştırarak tutturmaya yarayan, içi yivli dışı altıgen şekilli demir başlık.