Römorkör nedir ne işe yarar?


Römorkör
Römorkör, dar yada akıntılı akarsularda, manevra yeteneği olmayan ya da düşük olan diğer deniz araçlarına refakat ederek, onları çekme, itme ve yönlendirme işlerinde kullanılan, boyutuna göre oldukça güçlü motorları olan yüksek manevra yeteneğine sahip deniz taşıtı.

Römork nedir ne işe yarar?


Kırmızı traktör römorku
Traktör römorku
Römork, motorlu bir taşıtın arkasına takılıp çekilerek yük taşıma işlerinde kullanılan, genellikle iki tekerlekli motorsuz taşıttır.

Rölyef nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Rölyef
(Asurbanipal aslan avında)
  1. Kil, alçı, taş vb. işlenebilir gereçleri girintili çıkıntılı yüzeyler durumunda biçimlendirerek yapılan eser, kabartma.
  2. Bir biçimin veya bir süslemenin düz yüzey üzerindeki çıkıntısı.
  3. Yamaç, vadi, dağ vb. arazi engellerinin harita üzerinde boya, gölge vb.'yle gözde cisimlenecek biçimde gösterilmesi.
  4. Topografik olarak incelenecek bir bölgenin en yüksek ve en alçak rakım farkı.

Röle nedir ne demektir? Röle kısaca ne işe yarar?


Bir devrede ışığı yakıp söndüren röle
Röle
Röle bir devreden geçen elektrik akımının, ikinci devreyi açıp kapatabildiği, böylece ikinci devredeki akımı denetlemeye yarayan devre elemanıdır. Elektromıknatıslarla çalışan mekanik rölelerin yanı sıra, elektronik röleler de vardır.

Refüj nedir ne demektir? Anlamı


Peyzaj çalışması yapılmış bir refüj
Refüj kısaca orta kaldırım demektir. Çok şeritli, gidiş ve gelişi ayrılmış yüksek hızlı yollarda kullanılan yardımcı elemanlardır. Refüjler bir yolun tümü boyunca kullanıldıkları gibi, kavşak girişlerinde kanalize edici olarak uygulanırlar.

Refüjler, trafik güvenliği, teknik altyapı tesislerine yer sağlanması, yaya geçişlerinde güvenlik ve kolaylık, peyzaj çalışmaları ile estetik görünüm, doğaya uyum ve büyüyen bitkiler ile de karşıdan gelen araçların farlarının sürücülerin gözlerini kamaştırmasını engelleme gibi amaçlar için yapılabilirler.

Rozet nedir ne demektir? Anlamı


Ceket yakasında milletvekili rozeti
Milletvekili rozeti
  1. Yakaya takılmak için çeşitli biçimlerde yapılan, üzerinde bir kuruluşun sembolü veya simgesi bulunan çeşitli biçimlerde küçük metal nesne.
  2. Musluğun duvarla birleştiği yerin kötü görüntüsünü gizlemek için musluğa takılan nikel veya krom kaplanmış halka biçimli sac parça.
  3. Kapı kolunun altına monte edilen metal parça
  4. (botanik)Güney Anadolu sahillerinde yetişen, pembe ve beyaz çiçekleri olan süs bitkisi.
  5. Merkezde bulunan bir yıldızın çevresinde yer alan çeşitli biçimlerin oluşturduğu süs.

Rotor nedir ne demektir? Anlamı


Bir elektrik motorunda rotor stator ve mil
Bir elektrik motorunda rotor
Rotor kelimesi, mekanik bir cihazın kendi etrafında dönen bölümlerini tanımlamakta kullanılır. Genellikle bir mil etrafında yapılanmış başka mekanik düzenekleri anlatır. Rotor elektrikli bir motorun durağan olmayan (dönen) parçası olup, stator denilen sabit bir eleman ile çalışır. Jeneratör, pompa, türbin vb. de dönen parçalar rotor olarak adlandırılır.