Termal nedir ne demektir? Anlamı


Kışın karların arasında bir termal sıcak su kaynağı
Termal su kaynağı
 1. Yerden sıcak olarak çıkan kaplıca ve ılıca sularının niteliği (sıcak olma durumu).
  Pamukkale ve çevre bölgelerde sıcaklıkları 35 - 100 °C arasında değişen 17 termal su kaynağı bulunmaktadır. (M. Yavuz)
 2. Bu şekilde çıkan sıcak kaplıca suyu bulunan ve bu sudan yararlanma olanağı veren tesis, kuruluş veya yer.
  İnsanların tarihin ilk çağlardan beri sağlık amacıyla özellikle termal suların bulundukları yerlere gittikleri bilinmektedir. (F. Maviş)
 3. (fizik) Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısısal.
  Suyun termal kapasitesinin diğer sıvılara göre çok yüksek olması, denizlerin karalara göre daha geç ısınıp daha geç soğumalarını sağlar. (M. Uğrayoğlu)

Terek nedir ne demektir? Anlamı


Eskiden odaların duvarlarına boy yetişebilecek yükseklikte (genellikle ev yapılırken) yapılan uzun raflara verilen ad. Terek kabın kaşığın günlük erzağın konulduğu raftır aynı zamanda. Önü kapalı olunca dolap açık olunca da oflan veya terek olarak bilinir (Yaşar Kalafat). Mutfaktaki rafları önce temizledim, bu oldukça çok vaktimi aldı ve bunun için kızdım terek denen bu şeye. Her terek için kırmızı beyazlı eski sofra bezinden kare peçeteler kesip, peçetelerin bir kenarlarını da fistodan danteller geçirdim, sarkan köşelerine. (Fatma Çetin Kabadayı)

Terazi nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları


Eşit kollu terazi
Terazi
 1. Ağırlıkları bilinmeyen şeylerin ağırlıklarını, ağırlıkları bilinen ağırlıklarla karşılaştırarak ölçmeye yarayan, bir kolun iki ucuna asılı iki kefeden oluşan tartı.
  Terazinin başında bir çocuğa pirinç tartıyordu. (S. Kocagöz)
 2. Herhangi bir ağırlık kullanmadan ağırlık ölçmeye yarayan elektronik tartı cihazı.
 3. İp cambazlarının dengeyi sağlamak için ellerinde tuttukları uzun sırık.
  Çünkü, Allah esirgesin bir kaza olursa cambazlar, terazileri ve arabaları halkın kafasına kucağına düşecekler. (R. N. Güntekin)
 4. (spor) Vücudun, asılarak yada dayanarak yere paralel bulunduğu denge turuşu.
 5. (gökbilimi) Zodyak üzerinde Başakla Akrep arasında bulunan takımyıldızın adı.
 6. (mecazi) Eşitlik.

Granit nedir ne demektir? Kısaca özellikleri


Üzerinde granit yazılı açık pembe renkli granit taş levha
Granit taş levha
Granitler, sert, kristal yapılı, bileşimlerinde kuvars, plajiyoklaz, ortoklaz ve mafik mineraller içeren plütonik (derin) kayaç gruplarıdır ve yeryüzünde özellikle de dağlık alanlarda çok yaygın olarak bulunurlar. Kayaç olarak kimyasal bileşiminde % 66'dan fazla silikondioksit (silika), buna bağlı olarakta, önemli oranda kuvars (% 20 - 40) içermektedir. Bu gruba giren kayaçlar silis ve alkalilerce (feldispatlar) zengin; kalsiyum, demir ve magnezyumca fakir, magmatik kökenli kayaçlardır.

Asidik karakterli lavların oluşturduğu bir iç püskürük kayaç olduğu için asitlere karşı dayanıklı bir kayaç karakteristiğine sahiptir. Yerkabuğu içinde çeşitli tiplerdeki domlar, intrüzyonlar, filon, dayk ve apofizlerle, yer altında büyük bir yayılım gösterip, kilometrelerce derinlere kadar inebilen batolitler şeklinde bulunur.

Teras nedir? Teraslama ne demektir? Anlamı


Bina terası
 1. Teras, bir binanın en üst katının üstünde yer alan, çevresi ve üstünün bir kısmı açık olan yerdir. Taraça olarak ta bilinen teraslar genellikle ikamet etmek için yapılmazlar. Teraslar, küçük çapta bahçecilik yapmak, güvercin yetiştirmek, sebze yada çamaşır kurutmak için kullanılır. Özellikle peyzaj mimarisinden faydalanılarak tasarlanan teraslar açık havada zaman geçirmek için mükemmel bir yer olabilmektedir.
 2. (coğrafya) Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yeryüzü şekli, seki.
 3. (tarih) Meyilli arazilerde, toprak ve suyu satıh üzerinde tutmak, fazla yağmur suyunu yavaş bir şekilde tahliye etmek dolayısıyla erozyonu engellemek için araziye yatay olarak belirli aralıklarla yapılan basamak şeklindeki kanallar. Teraslama olarak bilinen bu yöntem toprağı koruma konusunda çok etkin bir yöntemdir.

Teraryum nedir ne demektir? Teraryum ne işe yarar?


Teraryum, içinde ağaçlar bitkiler şelale ve sevimli bir ev bulunan yumurta şeklinde cam fanus teraryum
Teraryum
Teraryum; genellikle cam ve şeffaf plastik malzemelerden yapılan, içinde sürüngenler ve böcekler gibi küçük hayvanlar ile bazı bitki türlerinin yaşayabildikleri kara ortamının ve atmosferin taklit edilip yapay olarak oluşturulduğu küçük ve kapalı ortamlardır.

Bir süs eşyası gibi görünen teraryum, aslında kendi başına küçük bir eko sistemdir. Bir teraryum sayesinde bir çöl alanı, bir yağmur ormanı veya bir nehir ya da göl kenarı oluşturabilir ve sadece böyle alanlarda hayatta kalabilen canlıları yetiştirebilirsiniz.

Terane nedir ne demektir? Anlamı


 1. müzik Ezgi, makam, nağme.
  Terane, öncelikle bir müzik terimidir ve nağme, ahenk, makam, kulağa hoş gelen ahenkli ses anlamına gelir.
 2. mecazi Çok tekrarlandığından usanç verici bir durum alan söz.
  Hep aynı terane! Aynı teraneyi ısıtıp ısıtıp önüme getiriyorsun. Ama o ev, ama o ev... Ya ne evi ya! (İlgili cümle kaynağı: O. Usta)
 3. edebiyat (eskimiştir) Dört dizeden oluşan, birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı olan şiir parçası, dörtlük.
  Edebiyatta da kullanılan terane bir rubai çeşididir. Rubainin her dizesi birbiriyle kalifiyeli olursa, bu tür rubailer terane veya rubâi-i musarra adını alır. Müstecabizade İsmet'in yayımlanmış ilk şiir kitabının adı da Terane'dir. (M. Özsarı)

Tepsi nedir ne demektir? Anlamı


Kenarında altın çiçek süslemesi olan çekiçle dövülmüş gümüş yuvarlak çay tepsisi
Otantik bir tepsi
 1. Fincan, tabak, bardak vb. şeyleri taşımaya yarayan, derinliği olmayan, çeşitli büyüklükte ve şekillerde düz kap.
  Altın yaldızlı, küçük, gümüş tepsi; tepsinin üzerinde iğne oyalı beyaz örtü, içinde dumanı üstünde iki ince belli çay bardağı... (İlgili cümle kaynağı: K. A. Yılmaz)
 2. İçinde börek, tatlı vb. pişirmeye yarayan, az derin, geniş, düz kap.
 3. Bu kap biçiminde olan.
 4. Bir kabın alabileceği miktarda olan.
  İki tepsi baklava.

Tepe nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları


Tepe, aşıklar tepesi
Tepe
 1. Bir şeyin en üstteki bölümü, doruk.
  Dağın tepesi, ağacın tepesi vb.
 2. Bir yerin bir nesnenin vb.nin üstü, hizası.
  Güneş tamda tepelerindeydi...
 3. (mecazi) Birinin yanı başı, baş ucu.
  Sorularından sıkıldığı için "tepemden çekil" diye azarladı.  (kelime ile ilgili cümle)
 4. (coğrafya) Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, genellikle tek başına, yamaçları yatık yer, küçük dağ.
  Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! (Y. K. Beyatlı)
 5. (anatomi) Başın üst, kafatasının iki kulak arkasında kalan bölümü.
  Kambur külahını çıkardı, uzun bir süre tepesini kaşıdıktan sonra kızın yanına çöktü. (Y. K. Karaosmanoğlu)
 6. (matematik) a) Çokgende ya da çok yüzlüde köşegenlerden her biri. b) İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası. c) Bakışım ekseni bulunan bir eğrininyada yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri.