Sefer tası nedir ne işe yarar?


Klasik çelik 3 lü sefer tası
Klasik sefer tası
Sefer tası, yemek taşımak için kullanılan içine ayrı ayrı yemekler konmak üzere üst üste getirilerek birbirlerine tutturulan küçük kaplardan oluşan taşınabilir yemek kabı takımıdır. Bir sefer tasıyla 1 - 3 kişilik yemek taşınabilir.

Sedye nedir ne demektir? Anlamı


Sedye
Hasta ya da yaralı taşımaya yarayan, iki kişi ile uçlarından kaldırılarak taşınan ya da tekerli olanlarında itilerek götürülen katlanabilir hasta yatağı.

Sedir nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Köşe sedir
Sedir
  1. Genellikle eski evlerde duvar diplerine ve köşelere boydan boya yerleştirilen, üstü minderli olup duvara yastık yaslayarak oturmaya yarayan ahşap malzemeden üretilen uzun kerevet (divan).
  2. (botanik) Çamgillerden, 50 metre kadar boylanabilen, iğne yapraklı, yaprakları kısa sürgünlerde demet, uzun sürgünlerde tek tek bulunan, yapraklarını dökmeyen, herdem yeşil, erkek ve dişi kozalakları ayrı ayrı olan, ülkemizde Akdeniz Bölgesinde doğal olarak yetişen güzel kokulu, kerestesi değerli bir orman ağacı.

Sedef nedir? Sedefli ne demektir? Anlamı


Bir istiridye kabuğu içindeki sedef
Bir istiridye kabuğu içindeki
sedefli yüzey
  1. Sedef, midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuklarının iç yüzeylerinde oluşan, süsleme işlerinde kaplama olarak kullanılan, beyaz, parlak, inci gibi yanardöner ve gökkuşağı parıltılı görsel efektler oluşturan kristalimsi bir maddedir. Sedef esas olarak kristalize kalsiyum karbonat ve kompleks proteinlerden oluşur ve kabuklu yumuşakçaların kabuk içine giren yabancı cisim ya da parazitlere maruz kaldıklarında salgıladıkları maddedir.
  2. Sedeften yapılmış ya da sedef ile süslenmiş, işlenmiş veya boyanmış (şey), sedefli.

Secde nedir? Secde etmek ne demektir? Kısaca anlamı


Secde etmek
Secde kelimesi, itaat etmek, boyun eğmek, başı öne eğmek, alnı yere koymak, ibadet kastıyla eğilmek, teslim olmak, birinin hükümranlığı altına girmek gibi anlamlara gelir. Henüz namazın ve namaz secdesinin tam olarak oluşmadığı ilk dönemlerde inen ayette secde, Allah'a başkaldıran kimseye uymayarak ve yalnızca Yüce Yaratıcıya boyun eğerek O'na yaklaşmayı sağlayan teslimiyet göstergesi anlamında kullanılmıştır.

Secde görsel açıdan ayaklar, dizler, eller ve yüz olmak üzere yedi uzvun yere konulmasıyla yapılır. Namaz ibadetinin bir hareketi olan secde, namaz haricinde yapıldığında da ibadetten sayılır.

Seccade nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Üzerinde Kabe resmi olan kahverengi seccade
Namaz kılarken temiz yere secde etmek ve oturmak için kıble yönünde yere serilen, üzerinde bir kişinin namaz kılabileceği büyüklükte halı, kilim yada kumaştan yaygı, namazlık. Seher seccadesi açılıyor. İç alemin genişliğinin, sınırsızlığının daveti sarıyor, içindeki kainatı. Seccadesini seriyor, sığınanı sakin bir liman gibi kucaklayan. Temizliğin, sadeliğin, duruluğun, durulmuşluğun simgesi seccadesi, ona hep buğulu camların ardındaki leylak kokulu odaların ılıklığını, huzurun sessizlik içindeki nezih sesini hatırlatıyordu. (Nurefşan Çağlaroğlu)

Sebil nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Tarihi Başçarşı Sebili
(Saraybosna)
  1. Özellikle kandil gibi mübarek günlerde hayır maksadıyla ücretsiz olarak dağıtılan içme suyu.
  2. Genellikle camilere bitişik olarak ya da yollar üzerinde gelip geçenlerin su içmeleri için yapılan karşılık beklemeden hayır için içme suyu dağıtılan taş yapı, sebilhane.
  3. Yol.
  4. Üzerinde konulan damacanadaki suyu sıcak ya da soğuk olarak verebilen cihaz.