Fon nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bir kurum ya da iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılan para.
  Bütçede fon ayırmak.
  1. Esas ya da vurgulanmak istenen bir nesnenin, görüntünün arkasında kalan nesne, görüntü.
  2. Sinema ve tiyatroda, esas görüntünün ya da oyuncuların arkasında kalan dekor ya da görüntü, dip.
 2. Bir tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı.
 3. Arka plan rengi.
 4. Bir kumaşın alt dokusu.
  Mavi fon üzerine sarı desenli kumaş.
 5. Bir sesin eşdeğer yükseklik birimi. Tanımlanmış bir standart tona (basıncı 2 x 10-5 paskal, frekansı 1000 hertz) göre sesin şiddetini belirtir. Standart ton, her defasında şiddeti artırılarak, ölçülecek sesle birlikte bir kimseye art arda dinletilir. Denek, iki sesin de aynı şiddette olduğunu bildirdiği anda standart ton, başlangıçtaki şiddetinden kaç desibel fazlaysa, ölçülen sesin eşdeğer yüksekliği de o kadar fon olarak tanımlanır. Bu yüzden fon ölçeği özneldir.
( 0 soru/yorum )