Fonetik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Yayınlanma: 20.1.13 Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Ağızdan çıkan ses dalgaları ve onay işareti
Fonetik
Fonetik kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi, ses bilgisi demektir. Fonetik, dillerin telaffuzu ile ilgili bilim koludur.

Bu bilim konuşma seslerinin nasıl meydana geldiğini, heceleri, kelimeleri ve cümleleri meydana getirmek için bu seslerin nasıl ve ne şekillerde birleştirildiğini, vurgu, tonlama ve uzunluk bakımlarından türlü lisanlardaki konuşma seslerinin uğradıkları halleri, konuşma seslerinin yazı ile ifade usullerini tayin ve tespit eder. Bu bilimin en esaslı hedefi bir dilin standart konuşma seslerini meydana çıkarmak ve bunların doğru telaffuz edilmelerini sağlamaktır. (Kaynak: T. Erdem, N. Sevin)
( 0 soru/yorum )