Karakter nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Birçok çizgi film karakterinin bir arada olduğu resim
Çizgi film karakterleri
 1. Ayırt edici nitelik.
 2. Bir kimsenin ya da topluluğun tutum, duyuş, tepki biçimi gibi ruh bilimsel ayırıcı özelliklerinin tümü, ıra, seciye.
 3. Yazımda ve basımda harf çeşidi.
 4. (edebiyat) Anlatı türlerinde, duyguları, düşünceleri, iç dünyaları, davranışları farklı özellikler gösteren kişilerin her biri.
 5. Film ve dizilerde rolü oynanan hayali kişi.
 6. (mecazi) tutarlı, olumlu davranışlar bütünü.
  Karakter sahibi bir adam. (derleme cümle)


 • Karakter komedyası: (tiyatro) Komik olanın, karakterin kendisinde yaratıldığı güldürü türü.
 • Karakter oyuncusu: (sinema, TV) Belirli bir karakteri tüm ayrıntılarıyla yaratmakta usta olan oyuncu.
 • Karakter oyunu: (tiyatro) Bir karakterin psikolojik çatışmalarını, eylemlerini konu edinen oyun türü.
 • Karakter tragedyası: Trajik olanın, karakterin kendisinde (psikolojik çatışmalar, çevreyle olan çatışmalar vb.) yaratıldığı tragedya türü.
 • Karakterlendirme: Oluşturulan sanatsal yapıt içinde, kişilerin özgün bir kişilik olarak belirmesini sağlayacak nitelikleri kazanmaları ve bu niteliğe denk düşen bir davranışlar bütünü ortaya koymaları için, yapıtın oluşma evresinde sanatçı tarafından gerçekleştirilen işlem.
( 0 soru/yorum )