Kasaba nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İtalya'daki Moena kasabasının bir görüntüsü
İtalya'da bir Türk kasabası: Moena
Yaşam koşulları ve nüfusuyla köy ile ilçe arası bir özellik gösteren, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan, nüfusu 2000'den fazla olan ve genellikle bir de belediyesi bulunan küçük yerleşim merkezi, belde. Kasabalar, köyden şehre doğru, ayrılan yaşam tarzları arasında, geçiş döneminde olan yerleşmeleri simgelemektedirler. Bu yüzden ağırlıklı ziraat uğraşısının yanında, diğer uğraşıların yavaş yavaş filizlendiği görülür... (T. Akkayan)

Resim: İtalya'nın kuzeyinde yer alan ve 2. Viyana Kuşatmasından sonra bir yeniçerinin gelmesiyle Türkleşen kasabanın en büyük özelliği de bir Türk kasabası olarak anılmasıdır.
( 0 soru/yorum )