Kaside nedir ne demektir? Anlamı ve Kaside Örneği

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Divan edebiyatında, Allahü Teala'yı, Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v.), diğer din büyüklerini ve bazen de devlet ileri gelenlerini övmek amacıyla, aruz ölçüsünde yazılan, 99 beyitten oluşan şiir türü ve nazım biçimi. Arap şiirine özgü bir tür olan kaside, Türk edebiyatına Fars edebiyatından geçmiştir.


Güzel bir Kaside Örneği


Neyleyim ben dünyayı, bana Allah'ım gerek
Gerekmez mâsivâsı, bana Allah'ım gerek

Ehl-i dünya dünyada, ehli ukbâ ukbâda
Her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek

Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister
Âşık cananın ister, bana Allah'ım gerek

Fâni devlet gerekmez, türlü ziynet gerekmez
Haksız Cennet gerekmez, bana Allah'ım gerek

Mecnûn ister Leylâ'yı, Vâmık özler Azrâ'yı
Nidem gayrı sevdayı, bana Allah'ım gerek

Bülbül güle eder zâr, pervâneyi yakmış nâr
Her kulun bir derdi var, bana Allah'ım gerek

Beyhude hevâyı ko, Hakk'ı bula gör yâhu
Hüdâî'nin sözü bu, bana Allah'ım gerek

Aziz Mahmud HÜDAYİ
( 0 soru/yorum )