Marki nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bazı Batı devletlerinde (İngiltere, Fransa) kont ile dük arasındaki bir soyluluk unvanı.
  2. Marki, Frank Devleti'nin sınır boylarında görev yapan soylulardan kalan ve yakın çağlarda kont ile dük arasında sayılan bir soyluluk unvanı ve bu unvana sahip olan erkek.
( 0 soru/yorum )