müruruzaman :

Müruruzaman nedir? Müruru zaman ne demektir? Anlamı

  1. Zaman aşımı, süre aşımı.
  2. (hukuk) Müruru zaman, yasanın belirlediği koşullarda bir zamanın geçmesi ile bir hak kazanma veya bir yükten kurtulma yolu.
    Bu kanunda ise müruruzaman müddeti 3 senedir.
  3. Zamanın geçmesi.
    Ey Müminler, biliniz ki Allah'a yalnız aklen değil, aklen ve hissen bağlı olanlar için zamanların geçmesi (mürur-u zaman) korkusu yoktur...


  • Müruruzamana uğramak: İşlem görmesi gereken zaman geçmiş olmak. Miri arazinin rakabesine ilişkin davalar 36 senede müruruzamana uğrar.