Müruruzaman nedir? Müruru zaman ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Zaman aşımı, süre aşımı.
  2. (hukuk) Yasanın belirlediği koşullarda bir zamanın geçmesi ile bir hak kazanma veya bir yükten kurtulma yolu: Bu kanunda ise müruruzaman müddeti 3 senedir.
  3. Zamanın geçmesi: Ey Müminler, biliniz ki Allah'a yalnız aklen değil, aklen ve hissen bağlı olanlar için zamanların geçmesi (mürur-u zaman) korkusu yoktur... (örnek cümle)


  • Müruruzamana uğramak: İşlem görmesi gereken zaman geçmiş olmak: Miri arazinin rakabesine ilişkin davalar 36 senede müruruzamana uğrar.
( 0 soru/yorum )