Nalbant ne demektir? Nalbantlık nedir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir nalbant bir atın ayağına nal çakarken
Nalbant nal çakarken
Nalbant, at öküz gibi gezici hayvanların tırnaklarının zorlu arazi koşullarında yıpranmaması için tırnaklarına nal çakma, eskiyen nalı değiştirme gibi işleri yapan usta kişidir: Biraz sonra bir nalbant dükkanının önüne gelmişlerdi. Köşede pırıl pırıl yanan ocağın başında nalbant bir atı nallıyordu... (İlgili cümle kaynağı: K. Nadir)
( 0 soru/yorum )