Nazar nedir ne demektir? Nazar ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Nazar ya da göz değmesini anlatan mavi bir gözün etkili bakışları
Nazar
 1. Bakış, göz atma.
 2. Belli kimselerde, özellikle gözleri mavi olanların bakışında bulunduğuna inanılan; kıskanma kaynaklı olabilen zarar verici etkiler bırakan kötü güç, göz değmesi: Dediler uğradı Leyla nazara. (İlgili cümle kaynağı: Y. K. Beyatlı)
 3. Bir konuyla ilgili görüş.


 • Nazar atfetmek: Bakmak, süzmek.
 • Nazar boncuğu: Nazar (göz) değmesin diye takılan, asıl amacı bakanın iyi bakmasını ve "Maşaallah" demesini sağlamak olan mavi cam boncuk.
 • Nazar etmek: Bakmak.
 • (Birinin) nazarında: Onca, onun katında, onun gözünde: Benim nazarımda o beş para etmez.


Nazar ile ilgili deyimler ve anlamları


Camdan büyük bir nazar boncuğu
Nazar boncuğu korumaz; koruyan Allah'tır
 • Nazar boncuğu: Tek, eşi benzeri bulunmaz.
 • Nazar değmek (nazara gelmek): Göz değmek.
 • Nazar değmesin: Allah kötü bakışlardan ve gelebilecek zararlardan korusun anlamında söylenen bir dua sözü.
 • Nazarı dikkatini celbetmek: Dikkatini ilgisini çekmek.
 • Nazarı itibara almak: Önem, değer vermek, önemsemek.
 • (Bir şeye şu, bu) nazarıyla bakmak: Ona öyleymiş gibi, o gözle bakmak: Ona arkadaş nazarıyla bakıyorum.
( 0 soru/yorum )