Tirit nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gümüş renkli eski bir tabak içinde etli tirit yemeği
Etli tirit yemeği
  1. Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek: Türklerin tirit yapmayı Anadolu'ya gelmeden önce de bildikleri, yağlı et suyuna ekmek ya da bulgur katarak tirit yaptıkları ifade edilmektedir. (F. Halıcı)
  2. (halk dilinde) Yaşlı ve zayıf kimse: Başkan böyle söyler söylemez, uyuklamakta olan o tirit, o çok yaşlı adam, birden başını dikip söz istedi. (İlgili cümle kaynağı: A. Nesin)


Tirit ile ilgili deyimler ve anlamları


  • Tirit gibi: Yerinden kımıldayamayacak kadar ihtiyar olan: Tirit gibi ihtiyar, ama çene sağlam... (H. R. Gürpınar)
  • Tiridi çıkmak: İyice ihtiyarlamak, çok yaşlanmak: O tarihte kırklarında olduğunu varsaysak, şimdi, onun da benim gibi tiridi çıkmış bir insan olması gerek... (V. Günyol)
( 0 soru/yorum )