Cereme nedir? Ceremesini çekmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Başkasının neden olduğu veya kazayla oluşan zararı razı olmayarak ödeme, katlanma, üstlenme.
    Oğlunun yaptığı eşekliğin ceremesini kadına mı çektiriyordu aklınca? Böyle olmayacaktı. (Ü. Burhan)
  2. Kanunen mecburiyet olmadığı halde verilmek zorunda kalınan para.
    Herhangi bir şahsın üstüne yürüyerek kılıç veya bıçak çekip yaralayana mahkeme ceza vermekle beraber, 50 akçe de ayrıca cereme alınır. (H. Tuncer)


  • Ceremesini çekmek: Başkasının yol açtığı zararı ödemek.
    Ama ne yazık ki pek çok kişi, bir avuç insanın çılgınca düşüncelerinin ceremesini çekmek zorunda kaldı. (İlgili cümle kaynağı: E. Feigh)
( 0 soru/yorum )