Cumba nedir? Cumbalı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Eski ahşap bir evin siyah renkli pencereli cumbası
Eski ve cumbalı bir ev
(siyah bölüm cumba)
  1. Bir yapının yüzünden dışarıya doğru çıkan, içinde oturulan, üstü ve çevresi örtülü balkon, çıkma. Cumbalı ev
  2. Eski evlerde, pencere hizasından karınlı olarak sokağa doğru çıkan üç yanı kafesle çevrili bölüm.
  3. Marangozlukta, bir parçanın düzeltilmiş dar yan yüzü.
( 0 soru/yorum )