Havi nedir? Havi olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İçinde bulunduran, içine alan, kapsayan. Her neye dair olursa olsun kaleme alınacak bir mektubun havi olduğu lafızlar ve ibareler, hangi manayı ifade için kullanılmış ise o mana hemen anlaşılmalıydı. (İlgili cümle kaynağı: H. Özdemir)
  2. (müzik) Alaturka müzikte 64 zamanlı ve 48 vuruşlu bir büyük usul.


  • Havi olmak: İçinde bulundurmak, toplamak, içine almak, kapsamak. Yalnız fazla nişastayı havi olduğundan pirinç şeker hastalarında zararlı olabilir. (Dr. N. Ö. Ergene)
( 0 soru/yorum )