Havza nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üç boyutlu coğrafi bir alanda havzanın gösterilmesi
Havza
  1. (coğrafya) Dağ ya da tepelerle sınırlı, suları aynı denize, göle ya da ırmağa akan kara bölgesi, tekne.
    Kızılırmak havzası.
  2. Maden bölgesi.
    Zonguldak kömür havzası.
  3. Boyutları birkaç kilometreyle birkaç yüz kilometre arasında değişen, yapısal kökenli topoğrafik çöküntü.
( 0 soru/yorum )