hörgüç :

Hörgüç nedir? Hörgüçlü ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Deve hörgücü
Hörgüç
  1. Devenin aç kaldığı zamanlarda kullanmak üzere yağ depoladığı sırtındaki tümsek.
  2. Buna benzeyen tümsek, tepe, dağ çıkıntısı.


  • Hörgüçlü: Hörgücü olan.
  • Hörgüçlük: Deve hörgücü üzerine konan küçük semer.