Hörgüç nedir? Hörgüçlü ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Deve hörgücü
Hörgüç
  1. Devenin aç kaldığı zamanlarda kullanmak üzere yağ depoladığı sırtındaki tümsek. Hörgüç içinde 40 kiloya yakın yağ depolanır ve bu depo sayesinde deve günler boyunca hiç yemek yemeden yol alabilir. (H. Yılmaz)
  2. Buna benzeyen tümsek, tepe, dağ çıkıntısı. Gecenin karanlığında hörgüçler gibi duran tepelerin üzerinde gök mavileşiyor... (İlgili cümle kaynağı: M. Niyazi)


  • Hörgüçlü: Hörgücü olan. Arapların yaşadığı yerlerde tek hörgüçlü develer var. Orta Asya'da ise çift hörgüçlü develer görülür. (N. Gökmen)
  • Hörgüçlük: Deve hörgücü üzerine konan küçük semer.
( 0 soru/yorum )