Höykürmek nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Heyecanlı veya kızgın bir biçimde bağırarak konuşmak. Öyle bir höykürmek istiyorum ki! Bak ya şu bizim halimize!.. (ilgili cümle)
  2. Bir ağızdan aynı şeyi tekrarlamak. Dedenin karşısında söyledikleri koşmanın belirli bir temposu ve kendine göre bir bestesi vardır. Gelişigüzel bağrışıp çağrışmayarak hep bir ağızdan koro halinde söylemeleri gerekmektedir. Buna höykürme denir. (A. T. Duru)
  3. Dervişlerin hep bir ağızdan yüksek sesle zikretmesi anlamına gelen bir eylem. Höyküren dervişlerin uhrevi nefesleri / Yıkar şen kalplerdeki insani hevesleri... (E. Behzad)
( 0 soru/yorum )