İskonto nedir? Iskonto ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İ harfi aşağı bir ok işareti olan kırmızı iskonto sözcüğü
İskonto
  1. Satıcının alıcıya bir malın karşılığında yaptığı fiyat indirmesi, indirim. (Halk dilinde bazen ıskonto olarak kullanılsa da doğrusu iskontodur.)
  2. Süresi dolmamış bir senedin, faiz ve komisyonu düşürülerek karşılığından eksiğine alınması, kırma.
  3. Bu senedin karşılığından düşülen miktar.
  4. (şaka) Genel olarak bir miktar indirme, bir kısmını söylenmemiş sayma.
  5. (ticaret) Bir borcu, süresi dolmadan ödeyenin kazandığı indirim tutarı.


  • İskonto etmek: Fiyat vb. şeyin bir bölümünü indirmek.
  • İskonto haddi: (iktisat) Merkez Bankası vb. yerlerin saptadığı faiz haddi, bir senedin değerinden düşürülen iskontonun yüzde oranı.
( 0 soru/yorum )