martaval:

Martaval nedir? Martaval okumak ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Martaval (argo) yalan, palavra, uydurma söz. Tarihçiler öteki savaşlar hakkında bir sürü martaval uydurmuş olabilir, ama bu seferki için söyleyeceklerinin yanında o martavallar solda sıfır kalacaktır... (İlgili cümle kaynağı: M. Şolohov)

  • Martaval atmak (okumak): (deyiminin anlamı) İnanılmayacak sözler söylemek, yalan söylemek, palavra atmak. "Şimdi de yeni martavallar okumaya kalkışmayın!" dedi. "Burama geldi artık, kusacağım nerdeyse..." (Acımak 61. Cilt)
  • Martavalcı: Uydurarak yalan söyleyen, palavracı, yalancı. Vakanüvislik her yiğidin harcı değildir, martavalcı tarihçiler bana palavra atmasınlar, artık tarihimi öğrenmek istiyorum! (Ş. Onay)