maslahat:

Maslahat nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. (Arapça) İş, iyi iş.
  2. Menfaat, fayda, yarar, bir şeyin düzgün, doğru ve uygun olması.
    Allahü Teala'nın bütün filleri güzeldir. İçinde mutlaka bir hikmet ve maslahat vardır. Ne var ki maslahat bilgisini kullarından almış kendine saklamıştır. (İlgili cümle kaynağı: Fütuhu'l Gayb)
  3. Kamu yararı.
  4. (din) Fıkıh usulünde, ayet ve hadislerin yorumlanmasında veya hakkında kesinlik ve açıklık bulunmayan konularda içtihat edilirken gözetilen ve din açısından önemli olan yararlar.
    Maslahat, ancak ve ancak Kur'an ve sünnetten herhangi bir kesin delil bulunmadığında gündeme gelir.