Maslahat nedir ne demektir? Anlamı


  1. (Arapça) İş, iyi iş.
  2. Menfaat, fayda, yarar, bir şeyin düzgün, doğru ve uygun olması.
    Allahü Teala'nın bütün filleri güzeldir. İçinde mutlaka bir hikmet ve maslahat vardır. Ne varki maslahat bilgisini kullarından almış kendine saklamıştır. Fütuhu'l Gayb
  3. Kamu yararı.
  4. (din) Fıkıh usulünde, ayet ve hadislerin yorumlanmasında veya hakkında kesinlik ve açıklık bulunmayan konularda içtihad edilirken gözetilen ve din açısından önemli olan yararlar.
    Maslahat, ancak ve ancak Kur'an ve sünnetten herhangi bir kesin delil bulunmadığında gündeme gelir.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.