gayri:

Gayri nedir ne demektir? Gayri ile başlayan kelimeler ve anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Gayri resmi ya da resmi olmayan şeyi anlatan üstü çizilmiş Maliye Bakanlığı mührü
Gayri resmi
 1. Başka, diğer, özge.
  Bu işin nereye varacağını Allah (c.c.)'tan gayri kimse bilemez.
 2. Arapça sıfatların başına getirilerek "olmayan" sıfatının anlamını verir.


Gayri ile başlayan kelimeler ve anlamları


 • Gayri resmi: Resmi olmayan.
 • Gayri ahlaki: Ahlaka aykırı, ahlak dışı, ahlaksızca.
 • Gayri ihtiyari: İstemeyerek, düşünmeden, elinde olmayarak.
 • Gayri ilmi: Bilime aykırı, bilim dışı, bilime uymayan.
 • Gayri iradi: İrade dışı.
 • Gayri kabil: Olamaz, olanaksız olması olasılığı bulunmayan.
 • Gayri kabili ispat: İspat edilemez, kanıtlanması, tanıtlanması mümkün olmayan.
 • Gayri kabili itiraz: Karşı çıkılamaz, su götürmez, söz götürmez.
 • Gayri kabili kıyas: Ölçülemez, kıyaslanamaz, bambaşka.
 • Gayri kabili şifa: Onmaz, iyi olmaz, şifa bulmaz.
 • Gayri kabili tahammül: Dayanılmaz, çekilmez, katlanılmaz.
 • Gayri kabili tahmin: Kestirilemez, tahmin edilemez.
 • Gayri kabili telafi: Yerine konulamaz, eksikliği giderilemez, onarılamaz.
 • Gayri kafi: Yetersiz, yetmez.
 • Gayri kanuni: Kanunsuz, yasaya aykırı.
 • Gayri kati: Kesin olmayan, kararsız.
 • Gayri kıyasi: Kuralsız, kurala uymaz, kural dışı.
 • Gayri layık: Yakışıksız, yakışmaz, layık olmayan.
 • Gayri mahdut: Sınırsız, sonsuz.
 • Gayri mahsus: Bellisiz, duyulmaz, sezilmez.
 • Gayri makul: Akla, mantığa aykırı, saçma.
 • Gayri malum: Bilinmeyen, bilinmedik, bilinmez.
 • Gayri mamul: Ham, işlenmemiş (madde).
 • Gayri mamur: Şenliksiz, bayındır olmayan.
 • Gayri mantıki: Mantığa aykırı.
 • Gayri matbu: Basılmamış.
 • Gayri memnun: Memnun olmayan, hoşnutsuz, küskün, kırgın, kızgın, sızlanan.
 • Gayri memul: Beklenmedik, umulmadık.
 • Gayri menkul: Taşınmaz (mülk). Göçümsüz.
 • Gayri menkul kredisi: Teminat olarak bir taşınmazın ipotek edilmesi yoluyla açılan kredi.
 • Gayri menus: Alışılmamış, alışılmadık. Yabancı gelen, yadırganır.
 • Gayri meskun: Boş, oturulmayan, ıssız, şenliksiz, insansız.
 • Gayri mes'ul: Sorumsuz.
 • Gayri meşru: Töreye ya da yasaya aykırı, yolsuz.
 • Gayri mevkute: Belli aralıklarla yayımlanmayan basılmış yapıtlar.
 • Gayri mezru: Ekilmemiş, açılmamış (toprak).
 • Gayri muayyen: Belirsiz, belgesiz.
 • Gayri muharip:
  1. Görevi bakımından muharebeye katılmayan sıhhiye, levazım gibi sınıflar.
  2. Düşman zararına herhangi bir davranışta bulunmayan (sivil halk).
 • Gayri muhtemel: Umulmaz, olacağı sanılmayan, olma olasılığı bulunmayan.
 • Gayri muntazam: Düzensiz, dağınık. Gelişigüzel.
 • Gayri mutabık: Uymayan, uygun gelmeyen, uyuşulmayan.
 • Gayri mümbit: Çorak, verimsiz, bitek olmayan.
 • Gayri mümkün: Olamaz, olanaksız.
 • Gayri münasip: Uygun olmayan, yakışık almayan.
 • Gayri müslim: Müslüman olmayan.
 • Gayri müsmir: Verimsiz, ürünsüz.
 • Gayri mütecanis:
  1. Heterojen.
  2. Karışmamış, bağdaşmamış.
 • Gayri safi:
  1. Karışık, saf olmayan, katışık.
  2. Brüt.
 • Gayri safi milli hasıla: Bir ekonomide belirli bir dönem (genellikle bir yıl) içinde, amortisman harcamaları çıkartılmadan, üretilen mal ve hizmetlerin toplamı.
 • Gayri safi yatırımlar: Bir ekonomide, belirli bir dönem içinde, üretim araçlarında yer alan aşınma ve eskimeleri de içine almak üzere yapılan yatırımların toplamı.
 • Gayri şahsi: Kişisel olmayan.
 • Gayri şuuri: Bilinç dışı olan ya da bilinç dışı olarak, yaptığını bilmeyerek.
 • Gayri tabii:
  1. Doğa dışı, doğaya aykırı.
  2. Olağan dışı.
 • Gayri vaki: Olmamış, olmadık, yalan, asılsız.
 • Gayri varit: Olmamış, olma olasılığı bulunmayan, düşünülemeyen.
 • Gayri vazıh: Açık seçik olmayan, anlaşılamayan.