Gayri nedir ne demektir? Gayri ile başlayan kelimeler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gayri resmi ya da resmi olmayan şeyi anlatan üstü çizilmiş Maliye Bakanlığı mührü
Gayri resmi
 1. Başka, diğer, özge: Bu işin nereye varacağını Allah (c.c.)'tan gayri kimse bilemez. (örnek cümle)
 2. Arapça sıfatların başına getirilerek "olmayan" sıfatının anlamını verir.


Gayri ile başlayan kelimeler ve anlamları


 • Gayri resmi: Resmi olmayan.
 • Gayri ahlaki: Ahlaka aykırı, ahlak dışı, ahlaksızca.
 • Gayri ihtiyari: İstemeyerek, düşünmeden, elinde olmayarak.
 • Gayri ilmi: Bilime aykırı, bilim dışı, bilime uymayan.
 • Gayri iradi: İrade dışı.
 • Gayri kabil: Olamaz, olanaksız olması olasılığı bulunmayan.
 • Gayri kabili ispat: İspat edilemez, kanıtlanması, tanıtlanması mümkün olmayan.
 • Gayri kabili itiraz: Karşı çıkılamaz, su götürmez, söz götürmez.
 • Gayri kabili kıyas: Ölçülemez, kıyaslanamaz, bambaşka.
 • Gayri kabili şifa: Onmaz, iyi olmaz, şifa bulmaz.
 • Gayri kabili tahammül: Dayanılmaz, çekilmez, katlanılmaz.
 • Gayri kabili tahmin: Kestirilemez, tahmin edilemez.
 • Gayri kabili telafi: Yerine konulamaz, eksikliği giderilemez, onarılamaz.
 • Gayri kafi: Yetersiz, yetmez.
 • Gayri kanuni: Kanunsuz, yasaya aykırı.
 • Gayri kati: Kesin olmayan, kararsız.
 • Gayri kıyasi: Kuralsız, kurala uymaz, kural dışı.
 • Gayri layık: Yakışıksız, yakışmaz, layık olmayan.
 • Gayri mahdut: Sınırsız, sonsuz.
 • Gayri mahsus: Bellisiz, duyulmaz, sezilmez.
 • Gayri makul: Akla, mantığa aykırı, saçma.
 • Gayri malum: Bilinmeyen, bilinmedik, bilinmez.
 • Gayri mamul: Ham, işlenmemiş (madde).
 • Gayri mamur: Şenliksiz, bayındır olmayan.
 • Gayri mantıki: Mantığa aykırı.
 • Gayri matbu: Basılmamış.
 • Gayri memnun: Memnun olmayan, hoşnutsuz, küskün, kırgın, kızgın, sızlanan.
 • Gayri memul: Beklenmedik, umulmadık.
 • Gayri menkul: Taşınmaz (mülk). Göçümsüz.
 • Gayri menkul kredisi: Teminat olarak bir taşınmazın ipotek edilmesi yoluyla açılan kredi.
 • Gayri menus: Alışılmamış, alışılmadık. Yabancı gelen, yadırganır.
 • Gayri meskun: Boş, oturulmayan, ıssız, şenliksiz, insansız.
 • Gayri mes'ul: Sorumsuz.
 • Gayri meşru: Töreye ya da yasaya aykırı, yolsuz.
 • Gayri mevkute: Belli aralıklarla yayımlanmayan basılmış yapıtlar.
 • Gayri mezru: Ekilmemiş, açılmamış (toprak).
 • Gayri muayyen: Belirsiz, belgesiz.
 • Gayri muharip:
  1. Görevi bakımından muharebeye katılmayan sıhhiye, levazım gibi sınıflar.
  2. Düşman zararına herhangi bir davranışta bulunmayan (sivil halk).
 • Gayri muhtemel: Umulmaz, olacağı sanılmayan, olma olasılığı bulunmayan.
 • Gayri muntazam: Düzensiz, dağınık. Gelişigüzel.
 • Gayri mutabık: Uymayan, uygun gelmeyen, uyuşulmayan.
 • Gayri mümbit: Çorak, verimsiz, bitek olmayan.
 • Gayri mümkün: Olamaz, olanaksız.
 • Gayri münasip: Uygun olmayan, yakışık almayan.
 • Gayri müslim: Müslüman olmayan.
 • Gayri müsmir: Verimsiz, ürünsüz.
 • Gayri mütecanis:
  1. Heterojen.
  2. Karışmamış, bağdaşmamış.
 • Gayri safi:
  1. Karışık, saf olmayan, katışık.
  2. Brüt.
 • Gayri safi milli hasıla: Bir ekonomide belirli bir dönem (genellikle bir yıl) içinde, amortisman harcamaları çıkartılmadan, üretilen mal ve hizmetlerin toplamı.
 • Gayri safi yatırımlar: Bir ekonomide, belirli bir dönem içinde, üretim araçlarında yer alan aşınma ve eskimeleri de içine almak üzere yapılan yatırımların toplamı.
 • Gayri şahsi: Kişisel olmayan.
 • Gayri şuuri: Bilinç dışı olan ya da bilinç dışı olarak, yaptığını bilmeyerek.
 • Gayri tabii:
  1. Doğa dışı, doğaya aykırı.
  2. Olağan dışı.
 • Gayri vaki: Olmamış, olmadık, yalan, asılsız.
 • Gayri varit: Olmamış, olma olasılığı bulunmayan, düşünülemeyen.
 • Gayri vazıh: Açık seçik olmayan, anlaşılamayan.
( 0 soru/yorum )