Labirent nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gri renkli bir labirentin üstten görüntüsü
Labirent
  1. Yollarının ya da geçitlerinin çokluğu ve karışıklığı nedeniyle çıkış noktasının zorlukla bulunabildiği yer.
  2. Karışık yollu geometrik çizimler ya da süslemeler.
  3. İçinden çıkılmaz, çok karmaşık sorun.


  • Labirentler tekniği: Küçük çocukların ya da deney hayvanlarının öğrenme yeteneklerini ve onlara uygulanacak eğitim sistemini araştırmakta kullanılan teknik.
  • Labirentler testi: Aşama aşama karmaşıklaşan bir labirent dizisi yardımıyla insanların zihin düzeylerini belirlemekte başvurulan bir test.
( 0 soru/yorum )