Dünya ve Dünya Haritası üzerinde Türkiye'nin Konumu ve Yeri

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Dünya küresi üzerinde Türkiye'nin kırmızı ile gösterimi
Dünya üzerinde Türkiye'nin Konumu


Türkiye, 36. ve 42. kuzey enlemleri ile 26. ve 45. doğu meridyenleri arasına yer almaktadır. Doğusuyla batısı arasında 75 dakikalık bir saat farkı vardır, genişliği 1.660 kilometredir. İzdüşüm alanı 783,562 km2'dir ve kapladığı yüz ölçümü bakımından Dünya'nın 37. sırasında yer almaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrilmiştir; batısında Ege Denizi, kuzeyinde Karadeniz ve güneyinde Akdeniz bulunmaktadır. Kuzeybatısında ise Marmara Denizi yer alır.

Dünya haritası üzerinde Türkiye'nin kırmızı olarak gösterimi
Dünya haritası üzerinde Türkiye'nin yeri


Türkiye, iki kıtada da toprağı bulunan bir Avrasya ülkesidir. %97 kadarlık bir bölümü Asya kıtasında yer alır, bu bölüm Anadolu adıyla da anılır. Geriye kalan %3 kadarlık bir bölümü ise Avrupa kıtasında yer alır, bu bölüm ise Doğu Trakya veya Rumeli Yakası adlarıyla da anılır. Bozcaada ve Gökçeada, Ege Denizi'ndeki birçok adadan Türkiye'ye ait olanlarıdır.

Oval Dünya haritası üzerinde Türkiye'nin kırmızıyla gösterimi
Oval Dünya Haritası üzerinde Türkiye


Türkiye'nin Doğu Trakya bölümünde Bulgaristan ve Yunanistan ile sınırı bulunmaktadır. Kuzeydoğuda Gürcistan; doğuda Ermenistan, Azerbaycan (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti) ve İran; güneydoğuda Irak ve Suriye ile sınır komşusudur. kaynak

Dünya fiziki haritası üzerinde Türkiye'nin kırmızıyla gösterimi
Dünya Fiziki Haritası üzerinde Türkiye'nin Yeri
( 0 soru/yorum )