Borazan nedir? Borazan gibi ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Borazan çalgısı
Borazan
  1. Daha çok askerlikte komut bildirmek için kullanılan, boru biçimindeki üflemeli, perdesiz, keskin sesli madeni çalgı. "Borazanlar çaldığında hareket başlayacak ve nehre gireceğiz. Süvariler öncü olacaklar" diye emir verdi. (M. Karnas)
  2. Bu boruyu çalan kimse (asker, er). Bu iki borazan da yanıma gelince her ikisini ayrı ayrı yerlere göndererek hücum çaldırdım. (İlgili cümle kaynağı: B. Fikri)


  • Borazan gibi: Çok kalın ve gür sesler için kullanılır. İriyarı cüssesi ve borazan gibi sesiyle salonun her yanından onu duymak mümkündü. (O. Çalışlar)
( 0 soru/yorum )